Entreprenöriellt lärande

"När Gråbo Nya Skolor startade i höstas så fick vi alla möta och matas med ett nytt uttryck: Entreprenöriellt Lärande."

"För oss som skulle jobba med detta i skolorna innebar det både nya tankesätt och inte minst talträning för att inte vricka tungan på orden…

Men varför ska vi då ha något sådant nytt påfund? Var det inte bättre med traditionell undervisning? Måste alla elever nu bli entreprenörer? Är målet att alla i framtiden ska ha egna företag att driva? Är det verkligen relevant kunskap, kan man ju fråga sig." utdrag ur Åsa Magneskölds tankar.

Här kan du läsa mer på GRÅBO.NU där Åsa Magnesköld skriver om Entreprenöriellt lärande.
Här kan du även se bilder från helgens bokmässa och Gråbo vårmarknad.