F-3B har startat en blogg

Publiceringsdatum : 2012-11-09

I vårt arbetslag har vi elever i förskoleklass till och med årskurs 3. Vi har 60 elever i F-3B. I vår blogg publicerar både texter och bilder. De flesta bilder tar vi själva. Vid undantag anger vi källan. Det är både personalen och eleverna, som skriver på bloggen.

Vad är syftet med bloggen?

- Att dela med oss av vårt arbete och förhoppningsvis också inspirera. Vårt arbete blir till glädje för någon annan.
- Att använda datorn och internet, som ett nyttigt verktyg i vårt skolarbete.
- Att ge föräldrar och vänner större möjlighet att ta del av vårt dagliga arbete.
- Att efter ett skolår enkelt kunna titta tillbaka på vad vi har lärt oss.

Vad lär vi oss när vi bloggar?

- Att använda digitalkameran. Vi publicerar våra egentagna bilder.
- Att använda sociala medier, för att sprida information och skapa nya kontakter
- Att respektera upphovsrätten, när vi publicerar bilder.
- Att utveckla vårt skrivande, både språkligt och tekniskt.
- Att tänka kritiskt. Vad kan man publicera och vad kan man inte publicera på bloggen ?
- Att ge varandra positiv respons och goda råd genom att skriva kommentarer.

http://roselidf3b.wordpress.com dessutom hittar du blanketter och fortlöpande information om vad som händer i F-3B. Du kan längst ner på bloggen prenumerera på nyheter.

Vi deltar i Webbstjärnans tävling!

Varför deltar vi i tävlingen? Webbstjärnan ger oss en möjlighet att utöka kunskaperna hos våra eleverna om internet. Eleverna utvecklar också via Webbstjärnan sin digitala kompetens. Läs mer om tävlingen.