Föräldraenkät 2013

Publiceringsdatum : 2013-08-21

Sammanställning av föräldraenkäten.

I följande länk kan du se vad 42 föräldrar svarat. Under året kommer vi att utveckla formerna för enkäten och till våren hoppas vi på många fler svar.

Läs enkäten här! Enkäten ligger även under Om skolan och Arbetsätt och inflytande längst ner på sidan.