Rektorernas månadsbrev - april 2013

Nu är det väl ingen tvekan längre....våren är här! När snön smälter bort, tittar en del annat fram.

Rektorerna på RöselidsskolanNär snön smälter bort, tittar en del annat fram. Därför har alla våra elever deltagit i ett projekt anordnat av Håll Sverige Rent. Läs nedan eller på www.grabo.nu

OBS: Fredag den 14 juni är det stängningsdag på fritids, så även fredag den 16 augusti!

Eftersom vi på Röselidsskolan systematiskt arbetar med förbättring av verksamheten och våra beundransvärda pedagoger ivrigt utvecklar sitt arbete, utvärderar vi kontinuerligt det vi gör. Vi vill i detta brev ge en liten rapport om hur tankegångarna går och hur insatserna riktas.
Det här har vi just nu fokus på och är i färd med att utveckla:
Vi har redan arbetat med att göra eleverna medvetna om målen i Lgr 11, olika förmågor som krävs för att nå målen och hur elevens prestationer kommer att bedömas. Vi behöver dock bli ännu tydligare inom detta område och arbetslagen är i full gång med att bl a utveckla kunskapsväggar i varje processrum och underlag för bedömning.
Varje processledare följer redan nu, varannan månad, upp varje elevs resultat. Till hösten kommer dessutom varje arbetslag att, varannan månad utifrån ett givet schema, analysera de arbetsmetoder man valt för att ständigt utveckla och förbättra arbetsformerna och därmed elevernas resultat.
Det här har vi uppmärksammat och kommer att utveckla snarast:
Vi har uppmärksammat att många elever behöver mer stöd med tydliga underlag/mallar och ännu tydligare instruktioner inför de uppdrag de förväntas utföra. Många elever behöver också hjälp med att hålla ordning på de arbeten/det material de har. På första föräldramötet i höst kommer alla arbetslag att berätta om vad vi kommit fram till och vilka förändringar som kommer att ske under året.

Skräpplockardag på Röselid den 22 april:

Skräpplockardagarna är Sveriges största manifestation mot nedskräpningen! Officiell kampanjvecka är vecka 17, men aktiviteter pågår under hela våren.
På Röselidsskolan var det full aktivitet under hela dagen i omgivningarna runt skolan och skräpet sorterades i säckar som sedan ska forslas bort.
En viktig manifestation av skolan och en bra tankeställare för många av våra elever. Vi tackar för all uppmuntran vi fått på Gråbo.nu.

Enhetsråd:

Onsdag den 24 april hade vi terminens sista enhetsråd. Nästa enhetsråd är bokat onsdag den 28 augusti. Missa inte allt spännande som händer på vårt enhetsråd. De senaste anteckningarna finns på Röselidsskolans webbplats.

Öppet hus:

Ett stort tack riktar vi till alla elever och pedagoger som flitigt arbetat för att visa upp vår verksamhet. Intresset för vår skola är verkligen stort och det tycker vi är väldigt roligt. Antal besökare var över förväntan och inte en smula fanns kvar i caféet när klockan var 18.55! Håll gärna utkik på vår webplats så kommer snart bilder från kvällens aktiviteter att finnas där.

Gråboskolornas 3:dje konferens:

Tisdag den 14 maj anordnas återigen en konferens i Entreprenöriellt lärande. Vi visar återigen upp vår verksamhet som hittills skapat stort intresse över hela Sverige. Skolverket har tidigare uttryckt att de med spänning följer den utveckling som sker.

Bokmässa/Vårmarknad, lördag den 18 maj:

Inom kort kommer ni att få ett mail där ni kan se program för denna dag. Förutom bokmässan och allt vad det innebär kommer många roliga aktiviteter att erbjudas.

Följande punkter fanns även i förra månadsbrevet, men vi tycker de är så viktiga så vi vill påminna er ännu en gång.

Nationella prov:
Provdagar under vårterminen finns tillgängliga på www.skolverket.se där finns också allmän information om de nationella proven.
OBS, ledighet för elever beviljas inte de dagar det är nationella prov.
Intresse för ditt barns skolutveckling:
Skolan välkomnar föräldrar att ta kontakt med respektive processledare om man önskar tätare återkoppling.

Som vanligt bjuder våren på en del ledighet:
Helgdagar/ledighet i maj/juni:
onsdag 1 maj
torsdag 9 maj (kristi himmelfärds dag) fredag 10 maj (lovdag skola, fritids öppet)
torsdag 6 juni (nationaldag) fredag 7 juni (lovdag skola, fritids öppet)

Hjälp oss att göra en bra verksamhet ännu bättre!
Om du har tankar om något vi borde skriva/informera om är du hjärtligt välkommen att höra av dig till någon av oss. Du kan maila oss på:
marie.sandell@lerum.se och lennart.nilsson@lerum.se

Arbetslagsledare:
F-3 A    Johanna Uhrbom    johanna.uhrbom@utbildning.lerum.se
F-3 B    Wailet Nordh    wailet.nordh@utbildning.lerum.se
4-7 A    Elin Eriksson        elin.ericsson@utbildning.lerum.se
4-7 B    Anneli Skoglund    anneli.skoglund@utbildning.lerum.se
8-9    Olof Borg        olof.borg@utbildning.lerum.se

Vi önskar er alla en riktigt härlig Valborg och 1 maj!
Marie Sandell och Lennart Nilsson

Nästa informationsbrev kommer ut i slutet av maj.