Rektorernas månadsbrev - februari 2013

Publiceringsdatum : 2013-03-07

Vi inleder detta månadsbrev med information som har att göra med ett fantastiskt engagemang som har börjat spira i vårt enhetsråd.

Enhetsråd:
Vi vill här i detta sammanhang göra er uppmärksamma på en ny sajt (politiskt och
religiöst obunden) som denna vecka startar i Gråbo. Där kan ni läsa en krönika vi
rektorer skrivit som en reflektion över det fantastiska engagemang som spirar på
Röselidsskolans enhetsråd.
Så här skriver Mikael Tilly som är initiativtagare till sajten:


Gråbo.nu En ny sajt för oss som bor och verkar i Gråbo.
Vi är ett drygt tiotal skribenter från Gråbo som skriver om det som händer och
sker, om det som berör och som vi känner mycket för. Här hittar du våra tankar,
tips, reflektioner, dikter och en massa annat. Vi samlar information genom våra
föreningar, kyrkor och företag samt ifrån kommunen så att du skall hitta allt på ett
ställe. Vi vill även gärna att du är med och bidrar till Gråbos nya plats på nätet.
www.gråbo.nu
Nästa enhetsrådsmöte är den 21 mars kl 18.30 i Röselidsskolans personalrum.
Välkommen!

Uppföljning:
I förra månadsbrevet presenterades ett uppföljningssystem som varje
processledare ska utföra. Det smög sig in ett fel i texten. I texten stod det:
Om det visar sig att en elev har röda eller gula rutor är det processledarens uppgift
att snabbt kontakta vårdnadhavare och tillsammans med er och ert barn göra upp
en plan för hur målen ska nås.

Rättelse:
Samtal till vårdnadshavare och en plan/ett åtgärdsprogram upprättas inte om
eleven får en gul markering eftersom man då ser att eleven är på väg att nå målen.
Endast vid röd markering tas kontakt med vårdnadshavare och eventuellt
upprättas ett åtgärdsprogram.

Trivselledarprogrammet:
Nu är lekarna i full gång. Lekmaterialet har kommit och på varje rast finns
möjlighet för alla att ingå i en aktivitet. Trots snålblåst och kyla har många lockats
av aktiviteterna. Kanske kommer det lite mildare vädret som kan locka ännu fler
deltagare.

Nationella prov
Provdagar under vårterminen finns tillgängliga på www.skolverket.se där finns
också allmän information om de nationella proven.
OBS, ledighet för elever beviljas inte de dagar det är nationella prov.

Studiedag den 11 mars, stängt:
Måndag den 11 mars är det studiedag och skola och fritids är stängt.

Föräldramöten:
Under mars månad är vårterminens föräldramöten inbokade. Håll utkik i
arbetslagens informationsbrev om när ditt barns arbetslag har möte!
Hjälp oss att göra en bra verksamhet ännu bättre!
Om du har tankar om något vi borde skriva/informera om är du hjärtligt
välkommen att höra av dig till någon av oss. Du kan maila oss på:
marie.sandell@lerum.se lennart.nilsson@lerum.se

Arbetslagsledare:
F-3 A Johanna Uhrbom johanna.uhrbom@utbildning.lerum.se
F-3 B Wailet Nordh wailet.nordh@utbildning.lerum.se
4-7 A Elin Eriksson elin.ericsson@utbildning.lerum.se
4-7 B Anneli Skoglund anneli.skoglund@utbildning.lerum.se
8-9 Olof Borg olof.borg@utbildning.lerum.se

Tack för allt stöd och alla synpunkter vi hittills fått
och som inspirerat oss till utveckling,


Marie Sandell och Lennart Nilsson

Nästa informationsbrev kommer ut i slutet av mars vt-13.