Rektorernas månadsbrev maj-juni

Här kommer det första läsårets sista månadsbrev från rektorerna.

Tack!!!

Vi vill först av allt tacka er alla för det skolår som gått. Vi vill också tacka för det stora engagemang ni föräldrar bidragit med genom enhetsrådet, för ett gott samarbete i andra sammanhang då vi ”stött på” varandra och för det tålamod ni visat i det uppbyggnadsskede vi befunnit oss i.
Vi tackar speciellt alla de föräldrar som vänt sig till skolan med synpunkter och vi hoppas att ni fortsätter med det även nästa år.

Vi hyser en stor förhoppning om att så många som möjligt svarar på den enkät som skickades ut förra veckan.

Skolavslutning, program för denna dag:

  • Den 13 juni slutar alla elever skolan.
  • Eleverna börjar kl 9.00. Då samlas vi i respektive arbetslag. Kl 9.30 ska alla vara på plats i idrottshallen.
  • Där kommer det att bjudas på uppträdanden, tal och utdelning av utmärkelser. Efter denna stund samlas alla elever återigen i respektive arbetslag för utdelning av betyg, hej då och kanske några kramar.
  • Vi beräknar att allt är slut ca 11.30.
  • Ingen lunch serveras denna dag. Fritids är däremot öppet för alla barn som är inskrivna där.
  • Ni föräldrar är hjärtligt välkomna denna dag. Dock kommer vi inte att kunna erbjuda någon sittplats till någon.

Enkät:

 Vi på Röselidsskolan vill bara bli bättre och bättre. För att veta att vi riktar våra utvecklingsområden åt rätt håll är det viktigt att vi får respons på det vi gör. I den enkät vi skickade ut vecka 21 har du som vårdnadshavare en möjlighet att uttrycka dina synpunkter. Vi uppskattar mycket att alla fyller i enkäten. Om du har andra synpunkter som du vill uttrycka (områden som inte berörs i enkäten) är du välkommen att göra det. Läs nedan under rubriken

Hjälp oss att göra en bra verksamhet ännu bättre!

Nästa läsår:

Nästa läsår börjar den 19 augusti kl 8.30. Denna dag slutar eleverna kl 11.00.
Vi samlas i respektive arbetslag.

Mer information om hur processgrupperna ser ut i höst och vem ditt barn får som processledare nästa läsår kommer som information veckan före skolstarten i augusti.

Enhetsråd:

Nästa enhetsråd är bokat onsdag den 28 augusti kl 18.30-20.30 i Röselidsskolans personalrum. Alla som vill är välkomna!

Bokmässa/Vårmarknad, lördag den 18 maj:

I konkurrens med Göteborgsvarv och konfirmationer blev det en stor uppslutning på Bokmässan. Det bjöds på teater och spontana uppträdanden på scenen och flera stolta elever visade upp sina böcker. Vi tackar för ett bra samarbete med företagarna och föreningslivet i Gråbo.

För säkerhets skull…en påminnelse till:

OBS: Fredag den 14 juni är det stängningsdag på fritids, så även fredag den 16 augusti!

Hjälp oss att göra en bra verksamhet ännu bättre!

Om du har tankar om något vi borde skriva/informera om är du hjärtligt välkommen att höra av dig till någon av oss. Du kan maila oss på:

marie.sandell@lerum.se      lennart.nilsson@lerum.se

Arbetslagsledare:

F-3 A         Johanna Uhrbom        johanna.uhrbom@utbildning.lerum.se

F-3 B          Wailet Nordh              wailet.nordh@utbildning.lerum.se

4-7 A          Elin Eriksson               elin.ericsson@utbildning.lerum.se

4-7 B          Anneli Skoglund           anneli.skoglund@utbildning.lerum.se

8-9              Olof Borg                     olof.borg@utbildning.lerum.se

Intresse för ditt barns skolutveckling:

Skolan välkomnar föräldrar att ta kontakt med respektive processledare om man önskar tätare återkoppling.

       Vi önskar er alla en riktigt bra sommar
    och ser fram emot att träffa er igen i augusti!

            Marie Sandell och Lennart Nilsson

Nästa informationsbrev kommer ut i slutet av september ht-13.