Röselidsskolans systematiska kvalitetsarbete 2013, allmän del

Publiceringsdatum : 2013-11-18

Dokumentet beskriver i korthet organisationen, verksamheten, vad den skall åstadkomma, analys av resultat, planer för utveckling och förbättring och nya mål.

Den innehåller en allmän del och en strategisk del. I den verksamhet som beskrivs ingår skola, förskoleklass och fritidshem.

Verksamheten är indelad i två skolenheter. Skolenhet A som innehåller arbetslag F-3 A och 4-7 A och skolenhet B som innehåller
arbetslag F-3 B, 4-7 B och arbetslag 8-9. Varje skolenhet leds av en rektor.

Här kan du läsa Röselidsskolans systematiska kvalitetsarbete 2013, allmän del