Skolhälsovården

Publiceringsdatum : 2013-03-07

Information från skolsköterskan!

Under fliken Om skolan hittar du längst ner följande information som går att ladda ner!

  • Om vinterkräksjukan
  • Om blodsmitta
  • Om hygienrutiner