Skolstart i framtidens skola

Publiceringsdatum : 2012-11-09

Välkommen till Gråbo nya skolor De tre skolorna har olika profiler. Ljungviksskolan karaktäriseras av naturvetenskap, teknik, bild och form, Röselidsskolan av språk, matkultur, idrott och hälsa och Lekstorpsskolan av samhälle, musik och drama. Alla tre skolorna arbetar också med lärande för hållbar utveckling.

RÖSELIDSSKOLAN

Livsstilsfrågor, internationella kontakter och hållbarhet i hälsa, ekonomi och miljö genomsyrar skolans verksamhet och är centrala teman för medarbetare på Röselidsskolan.

Här tas elevens naturliga språkintresse tillvara i tidiga åldrar. För att skapa förståelse för olika sätt att leva, i Sverige och i världen, får eleverna tidigt erfara världen genom spel och idrott, lek och mat. Fysisk aktivitet, en hälsosam livsstil, möjlighet till internationella kontakter och delaktighet i skapandet av skolans måltider är en del av den dagliga undervisningen.

Två idrottshallar, gym och park

I anslutning till skolan kommer att finnas två idrottshallar, ett gym och en nyanlagd park. På skolan finns hemkunskapslokaler med demonstrationskök, språklokaler och ett språkcafé. Miljö, klimat och hållbarhet står i fokus när Röselidskolan byggs. Genom att välja miljömärkt byggmaterial minimeras gifter i miljön. Hållbarhet är ett vägledande ord för Röselidskolan som startar läsåret 2012/2013.

Samverkan kring profillokaler

De yngsta eleverna kommer att arbeta på sin hemskola. Elever från och med årskurs 4 kommer att ha möjlighet att använda profillokaler i andra skolor för enstaka arbetspass. Elever i årskurs 8 och 9 kommer periodvis vara placerade på en annan skola än den egna för att få tillgång till profillokalerna.

Fakta om Röselidskolan

Start: Läsåret 2012/2013
Antal elever: 330
Årskurser: F-9 i 5 arbetslag, F-3A, F-3B, 4-7A, 4-7B och årskurserna 8-9
Uppvärmning: Fjärrvärme och solpaneler
EL: Grön el och solceller
Bruttototalarea: 5 800m2