Trivselprogrammet

Publiceringsdatum : 2013-09-20

Trivselprogrammet har haft utbildningsdag för eleverna som ska vara trivselledare.

Starkare gemenskap, mer fysiska aktiviteter och mindre konflikter, det är målet med att Gråbo nya skolor är med i Trivselprogrammet.

Genom att utbilda elever till så kallade trivselledare ska leken återigen få ta plats på skolgårdarna. Konceptet kommer från Norge där Trivselprogrammet finns på omkring 800 skolor.
 Röselidsskolan, Ljungviksskolan och Lekstorpsskolan har utbildningar för blivande trivselledare. Eleverna fick lära sig en mängd nya lekar, danser och aktiviteter, men också hur man är en god ledare.

Läs mer här om Trivselledarprogrammet