VISION 2025

Publiceringsdatum : 2012-11-09

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 eller tidigare. I visionen står också att Lerums kommun ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande:

• Hållbarhet: Här verkar alla tillsammans för ett hållbart samhälle kulturellt, socialt och miljömässigt. Vi tänker globalt och agerar lokalt.

• Kreativitet: Här är vi öppna och välkomnande gentemot nytänkande och utveckling. Vi som bor och verkar här engagerar oss inom lärande, kompetensutveckling och ny teknik.

• Inflytande: Här har vi alla möjligheter att utöva inflytande över vår situation i alla skeden av livet. Samtidigt känner vi ansvar för andra och för det gemensamma.