Valborg

Publiceringsdatum : 2013-04-21

Ge din tonåring en glad valborg och skolavslutning - sätt gränser kring alkohol!

Webbanner www.tänkom.nuWebbanner www.tänkom.nuPå våren och sommaren ökar andelen unga som dricker alkohol. Valborg och skolavslutning är två riskhelger då Polisen och kommunens fältsekreterare möter många berusade tjejer och killar. Vissa av dem drabbas av våld, antingen som gärningsmän eller som brottsoffer. Ytterligare några råkar ut för olyckor, får saker stulna eller förstörda, blir osams med kompisar eller har ofrivilligt och oskyddat sex.

Systembolagets tips till tonårsföräldrar 2013

http://www.youtube.com/watch?v=0OMa0ISXunA

Systembolagets film ”Nej så här går det nog inte till”

http://www.youtube.com/watch?v=SSyRWiyOLAU

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våldsbrott, även i de riktigt låga åldrarna. För att förhindra att unga utsätts för våld är det viktigt att Polisen får tips om langning och illegal spritförsäljning. Ju lättare det är för ungdomar att få tag på alkohol desto mer dricker de. Ju tidigare de börjar dricka desto större är risken för beroende och andra skador. Ser du någon som säljer alkohol till minderåriga, tipsa polisen på 114 14.

Enligt lokala drogvaneundersökningar får var tredje till var fjärde elev i nian och mer än varannan elev i år två på gymnasiet sin alkohol från kompisar eller kompisars syskon. Det kan vara svårt för de lite äldre ungdomarna att säga nej till sina yngre kompisar, samt att se nyttan av att säga nej. Det är viktigt att du som förälder stöttar din ungdom i att säga nej.

Var tjugonde elev i nian och var femte i år två på gymnasiet uppger att de får alkohol av sina föräldrar.  Forskning visar att ungdomar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar. Föräldrars attityder till alkohol betyder allra mest för ungdomars beteende. Var tydlig med att det inte är okej att din ungdom dricker och sätt gärna gemensamma gränser med andra föräldrar.

Fakta och tips om ungdomar och alkohol finns på www.tänkom.nu samt på www.tonarsparloren.se