Enhetsråd 2016-10-05

Publiceringsdatum : 2016-10-11

Protokoll

Enhetsrådet 2016-10-05

Närvarande: Marie Sandell, Lennart Nilsson, Maria Yhr, Karin Forsberg, Victor Öggesjö, Mattias Algotsson, Magnus Hejde

  • Fg anteckningar

  • Läget i verksamheten

  • Kommande aktiviteter

  • Struktur

  • Medskapandegruppen

  • Ekolajv

  • Övrigt 

Föregående anteckningar:

Vi undrar hur det går för Anders Malmqvist (föreläsare). I svar på direktmail svarar Anders att han ska höra av sig till tänkt föreläsare.

 

Information om Enhetsrådet till vårdnadshavare:

Vi upplever att många föräldrar inte läser veckobreven. Få tar till sig av informationen.

Vi behöver förtydliga vad Enhetsrådet är.

Åtgärd: Arbetslagen ska bli tydligare i veckobreven.

Vi annonserar om ev barnpassning inför enhetsrådet.

Förslag: Sätta upp en lapp på dörren vid lokalerna med olika alternativ vad som gör att ”du” hade kommit på enhetsrådet eller någon form av enkät/förfrågan på F-3 fika eftermiddagen som Marie Sandell sammanställer. 

Fikat

Maria Yhr gör en lista där man frivilligt får skriva in sig på att baka. ( Nu är det samma personer som bakar varje gång) Lapparna placeras i entréerna på våra avdelningar samt skickas ut i veckobreven.

Bra om så många pedagoger som möjligt närvarar under fikat.  

Nästa fika blir under vecka 43 på onsdag 26/10. Tid: 15.00-18.00. (Gäller F-3:lagen)

F-3:lagen minglar lite mellan 16.30 - 17.00.

Pedagoger kollar om det finns barn som vill sjunga eller liknande under fikat. 

Läget i verksamheten

Skolan har börjat med ett projekt som heter Kuben. Varje kub motsvarar en mänsklig rättighet. Detta gör vi i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. På 30 olika orter kommer det att placeras en kub. Man får en mänsklig rättighet tilldelad till skolan. Tillsammans med Ljungvik- och Lekstorpsskolan har vi Artikel 16 i FN:s lista över mänskliga rättigheter – Rätten till familj och att ingå äktenskap. Vi får en kub i februari. I augusti samlas alla kuber i Kungsträdgården i Stockholm för utställning.

Integration:

Nina tillsammans med förberedelseklassen diskuterar just nu hur de på bästa sätt kan integrera alla nyanlända i skolan.

Kommande aktiviteter

Fika 2016-10-26 Tid: 15.00-18.00

Fun Day Preliminärt datum: 18 maj

Struktur

Lite funderingar runt vilka strukturer skolan/arbetslagen har på skolan. Bland annat hur saker dokumenteras, arkiveras, vilka verktyg pedagoger och elever använder sig av etc…

Förslag att vårdnadshavare får en personlig återkoppling från pedagog någon gång i månaden. Skulle bygga upp ett förtroendekapital från föräldrars sida.

Skolan har gått över till GAFE (google apps for education), ett digitalt verktyg. Elever från årskurs 4-9 har börjat lära sig programmet. Det används även bland alla pedagoger på skolan. Kan komma att bli aktuellt att använda för vårdnadshavare. Om och när, är inte bestämt.

Åtgärd: Frågan om struktur tas vidare till arbetslagen. Vilka strukturer har varje lag? Frågan lyfts under lagens operativa möten.

Medskapandegruppen

Det finns pengar att använda sig av, 50 000kr.

Fritidsgården är bra för medskapandegruppen att vända sig till.

Medskapandegruppen, via Mattias Algotsson, återkommer med tankar och idéer om hur vi går vidare.  

 

Ekolajv

Det blev 100 kilo potatis i samarbetet med Lammet och bonden. Potatisen ska tvättas för att sedan tillagas i skolans restaurang.

Karin Forsberg ska prata med Ecolajv-gruppen om biodlingen.

Nästa möte för enhetsrådet är på onsdag vecka 48 kl. 18-20