Enhetsråd

Publiceringsdatum : 2018-08-30

Anteckningar 15 augusti 2018

Enhetsråd

 

Närvarande:

Judith Buchar (F-3A), Therese Krol (F-3B), Mattias Algotsson (4-6) Maria Yhr (6-7 och 8-9), Tomas Ståhl (6-7), Marianne Eriksson (F-3A), Hanna Hermansson (F-3B),

Innehåll på mötena

Förslag är att dela mötet i två.

Del 1: Informationsutbyte mellan skola och hem. Denna del kan både innehålla förbestämda teman samt övriga frågor och funderingar.

Del 2: Jobba med aktiviteter med fokus mötesplatser; som caféet, föreläsningar och nya aktiviteter. Här vill vi jobba fram ett årshjul för olika fasta aktiviteter.

Antal träffar

Vi tror att 2 träffar per termin är lagom, men att behovsmöten kan bokas av gruppen. Förslag på första mötet är 8 oktober 18.00.

Agenda samt dag och tid går som tidigare ut till samtliga i veckobrev och rektorsbrev.

Representanter

Vi diskuterade att ha fasta representanter inom delen för Team Röselid då vi vill bibehålla Team Röselids ambition att skapa mötesplatser och för att detta ska genomföras behöver vi ha kontinuitet och ökat deltagande.

Förslag är: 

Del 1 Information; kvarstår med öppen inbjudan till samtliga fast med fasta teman. Rektor och pedagoger (helst med koppling till aktuellt tema) deltar på mötet som tidigare.  

Del 2 Mötesplatser: nytt med fasta representanter men där alla är välkomna att stanna. Någon av oss håller i mötet men vi önskar deltagande från rektorer och pedagoger. Mötet följer team Röselids årshjul. Önskvärt är även att arbetet synliggörs tydligare i veckobrev etc.

Återkopplingen sker via protokoll som skickas ut till samtliga via Unikum.

Hemsidan och information

Kan enhetsrådet vara mer synligt på hemsidan så det är lättare att hitta?

Datum och agenda sitter alltid uppe i F-3 hallarna samt återkommande i veckobreven.