Protokoll enhetsråd

Publiceringsdatum : 2016-09-12

2016-09-05

Protokoll

Närvarande: Anders Malmqvist, Maria Yhr, Tomas Ståhl, Marie Sandell, Lennart Nilsson, Judith Buchar, Helena Ohlsson, Johanna Uhrbom 

Rektorerna ska påminna alla arbetslag att gå ut med informationen (i den gröna rutan) om kommande enhetsrådsmötens datum!

Föregående anteckningar:

Maria återkommer om datum när F-5 har fika.

Funday:

Alla arbetslag tar upp Funday som en punkt på föräldramötet. Hur får vi med oss föräldrar och barn i detta?

Alla visar ett bildspel på föräldramötet som inspiration. Maria fixar fram några bilder som är tagna av en fotograf. Alla föräldrar blir tillfrågade om de vill engagera sig i detta. De som vill bildar en grupp som träffas och planerar.

När? Försöka lägga Funday i slutet på läsåret, så sent som möjligt, helst efter att betygen har satts. Förslag är 18 maj. Rektorerna tar upp frågan med arbetslagsledarna och återkommer med datum på nästa enhetsrådsmöte.

Skolavslutning:

Dåligt ljud på avslutningen. Tomas Ståhl hjälper gärna till med att göra det så bra som möjligt till nästa avslutning.

Hur ser det ut på de andra skolorna? När ligger de andras avslutning?

Alla föräldrar är inte positiva till tårtkalaset. Hur ställer vi oss till detta? Enhetsrådet står fast vid sitt beslut. Tårtkalaset kvarstår!

 Rapport från rektorerna

Den nya organisationen (två F-3-lag, ett 4-5, 6-7 och 8-9-lag) har fallit ut väl. Starten har varit lugn och positiv i alla lag. Fokus ligger i att förbättra våra resultat. Just nu är vi i full gång med screening av alla elever för att få underlag till resursfördelning.

 I juni började alla AL att fundera kring hur man ska nå skolans effektmål. Nu i augusti har alla lag tittat närmare på delmål som ska nås innan vecka 44.

Frågor kring 4-5:ornas pauser. Får man lov att vara på framsidan? Får man lov att sitta med sina telefoner? Vilka regler finns det kring telefoner för årskurs 4-5? Marie kollar med pedagogerna i 4-5-laget.

Planer för året

Föreläsningar: Anders, Judith och Karin kollar vidare på detta. Förslag är att ha en föreläsning på höstterminen och en på vårterminen.

Skolidrotten

Fråga från förälder; Hur många tillfällen har man schemalagda idrottstillfällen?

Stort tryck på hallarna. Därför kan mer idrottshallstid inte erbjudas, men arbetslagens uppgift är att hitta fler tillfällen till rörelse.

Skolan behöver bli tydligare mot föräldrar på vilket sätt vi har rörelsepass utöver de schemalagda idrottspassen.

Idrottslyftet? Det har blivit svårare att få resurser i form av en ansvarig till det. Nu gäller det mer korta projekt för max 20000.

Aktivt fritids

Hur ser det ut i årshjulet? Förra vintern spolades rinken till isbana, vilket var uppskattat. Är det återkommande? Dan har som uppgift att fixa detta varje vinter om vädret tillåter.

Från och med i år har båda F-3-lagen gemensamma aktiviteter. Skolan arbetar för en likvärdighet kring fritidsverksamheten på båda sidor.

Övriga frågor

  • Aktivitetsföräldrar? Hur fungerar detta? Det har varit väldigt trögt. Vad som har fungerat är fikadagarna, Funday och föreläsningar. Vi satsar på dessa i första hand.

    Nästa möte 5 oktober