Enhetsrådsmöte 170315

Publiceringsdatum : 2017-03-20

Protokoll från senaste mötet kan du läsa här!

Enhetsråds möte 170315

Deltagare:    Judith Buchar, Therese Krol, Sara Algotsson, Anders Malmqvist, Tomas Ståhl, Maria Yhr, Karin Forsberg, Lennart Nilsson

 1. Genomgång av föregående mötesanteckningar

  Veckoinformationen har förbättrats sedan förra mötet!
  Det efterfrågas mer personlig information om barnens utveckling i F-3. Ett bra forum skulle kunna vara bloggfunktionen i Unikum, gärna bilder på det som görs.
  Positivt med hemuppgifter som engagerar hela familjen.
  Fika för yngre barn – när kommer de nya förskoleklassbarnen bjudas in till skolan? Samordna med caféet! Planen är att ordna café den 26/4 kl 15, denna dag är det även föräldramöte åk 5-8.

 2.  Kommande aktiviteter - Föreläsningarna 22/3 och 28/3. Det är nu dags att bjuda in övriga Lerumsanställda till föreläsningarna. Mail till övriga rektorer och kontakt med Monica Forsell. Dela inbjudan i sociala medier.

 3. Delaktighet och elevmedverkan Lennart redogjorde för det system Röselidsskolan har haft under hösten 2016 och vad som är planerat för vårterminen. Diskussion om hur framtida modeller och representation kan utformas. Målet bör vara att involvera eleverna i skolans förbättringsarbete.

 4. Övriga frågor
  -
  Frågan lyfts åter igen om elevernas telefoner under skoltid. En enig föräldragrupp på detta enhetsråd menar att det inte borde vara tillåtet att använda mobiltelefoner under skoltid i åk F-5, även under rasten.
  -
  Skolresor, hur finansieras det? Olika modeller finns…
  -
  Caféet under Funday kan gärna drivas av åk 9 under ledningen av Cecilia B, överskottet kan gå till 9:ornas avslutningsfest.

  - Nästa enhetsrådsmöte är den 23/5 kl 18. 

 Lennart Nilsson