Ny frånvarohantering

Publiceringsdatum : 2013-12-18

Ny anmälan vid sjukdom och frånvaro från vårterminen 2014.

Ladda ner brevet!

Hej vårdnadshavare.

Skolorna i Lerums kommun har successivt under läsåret 2013-2014 infört ett nytt närvarosystem, Skola24. Röselidsskolan skall från och med vårterminen 2014 starta med detta närvarosystem för våra elever.

Detta betyder att en del förändringar kommer att ske för er som vårdnadshavare vad gäller sjukanmälningar, giltig frånvaro och ledighet.

Ni kommer att få utförlig information angående detta men vi hoppas att ni kan ha lite tålamod i uppstarten då det är helt nya rutiner för oss alla.

Vi måste veta att vi har rätt mailadresser, detta brev kommer därför även som ett testmail till den mailadress ni angett till ert barns processledare. Önskar ni byta mailadress så hör av er till Sofia Örni på expeditionen telefon 0302-52 17 76 eller 0761-29 57 53 det går även bra att maila till sofia.orni@lerum.se

Ni kommer senare att få en aktiveringskod skickad till den angivna mailadressen, mer information om det kommer.

Nedan kommer information om vad som påverkas och nya rutiner inför Skola24. Vi förstår om ni har frågor men fler brev med information kommer innan vi startar, som vi hoppas skall ge klarhet i det hela.

Vi börjar med sjukanmälningar:

Sjukanmälningar skall från vårterminens start ske till ett nytt telefonnummer: 0515-77 70 15 eller via webben www.skola24.se och skall vara anmäld senast klockan 08:20 samma dag. Övrig tid ringer du till ditt barns processledare. Se bifogad telefonlista. Sjukanmälningar görs med inmatning av personnummer och gäller endast för den dagen du ringer. Vid sjukdom i flera dagar ring varje dag eller anmäl via webben.

Vid övrig giltig frånvaro:

Vid frånvaro som avser exempelvis tandläkarbesök, så kallad giltig frånvaro, görs anmälan via webben: www.skola24.se

När du som vårdnadshavare gjort detta kommer det ligga synligt i systemet även för processledaren.

Vid ledighetsansökan:

När det gäller att söka ledigt är det samma rutin som tidigare som gäller.

Blanketten ”ledighetsansökan”(finns att hämta här eller på Lerums hemsida)fylls i och lämnas till processledare.  

Vid ogiltig frånvaro:

Om en elev inte dyker upp vid närvarorapportering och inte är anmäld frånvarande klassas det som ogiltig frånvaro. Då kommer vårdnadshavare meddelas via den mailadress som angivits till skolan. Detta sker senast klockan 09:00 då har du som vårdnadshavare fram till klockan 09:30 på dig att bekräfta denna information, görs enklast med ett klick via den länk som finns med i mailet. Görs inte detta kommer vi från klockan 09:30 försöka ringa upp dig för att få återkoppling, dock vill vi undvika detta i största mån.

Tanken med det nya systemet är att vi skall få en säkrare hantering av elevnärvaron inom skolan.

Röselid är en av många skolor som börjat med detta och så småningom kommer det användas av alla skolor i Lerums kommun.

Du som vårdnadshavare har också nu tillgång till att få en klar överblick till ditt barns närvaro, vilket setts positivt från vårdnadshavare på andra skolor.  

Några punkter vi vill förtydliga:

  • Ni meddelar ert barns frånvaro varje dag, senast kl. 08.20. Ni får ett bekräftelsemail på er anmälan.
  • Vårdnadshavare lägger själv in föranmäld frånvaro genom att logga in i Skola24.
  • Om ni behöver be om ledigt med kort varsel kontaktas elevens processledare. 
  • Vid första tillfället ert barn har ogiltig frånvaro kommer ni meddelas via ett mail som skall bekräftas så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Röselidsskolan.