Grundskolans konsekvenstrappa

Publiceringsdatum : 2019-10-07

En guide för elever och vårdnadshavare som visar hur skolan agerar i de händelser då en elev bryter mot skolans ordningsregler.

Syftet med konsekvenstrappan är att tydliggöra för alla elever och vårdnadshavare hur skolans personal kommer att agera i de situationer där elever bryter mot skolans spelregler. Skolans målsättning är att tidigt kunna trappa ner elevers negativa ageranden och i samråd skapa en fungerande skolmiljö för alla våra elever. 

Vi arbetar för ALLA barns bästa!

Läs hela dokumentet här.