Hantering av elevs frånvaro

Publiceringsdatum : 2012-11-12

Information angående skolans hantering av elevs frånvaro Med anledning av händelsen i Göteborg, då en flicka rövades bort på väg till skolan, vill vi i detta brev informera er om hur Röselidsskolans rutiner ser ut.

Rutin:

Alla vårdnadshavare anmäler elevs frånvaro senast kl 7.45 på telefon 0302 521753.

Kl 7.45 lyssnar vår skolvärdinna av telefonsvararen, skriver ner namn och processgrupp och skickar e-post till processledaren. Om skolvärdinnan är frånvarande tar vår assistent över denna uppgift och om assistenten är frånvarande tar vaktmästaren över.

Så snart skolan börjar kontrolleras närvaron av processledaren, eller den pedagog som på uppdrag av processledaren, ansvarar för gruppen den morgonen.

Om en elev inte blivit anmäld som frånvarande och inte anlänt till skolan kontaktar processledaren senast kl 9.00 vårdnadshavare.

Om ditt barn är sjukt/frånvarande flera dagar i sträck ska frånvaroanmälan göras varje dag eller om du vet hur många dagar frånvaron förväntas bli ska detta uppges.

Även tandläkarbesök eller annan liknande kortvarig frånvaro ska rapporteras på tel 0302 521753 senast kl 7.45.

Vårt system är bland annat till för att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när skolan har tagit över ansvaret för ditt barn och det är därför mycket viktigt att du som vårdnadshavare kontaktar skolan på angiven tid. Alltså senast kl 7.45.

Med vänlig hälsning,

Lennart Nilsson och Marie Sandell