Likabehandlingsplan 2015-2016 ny

Publiceringsdatum : 2016-02-01

Handlingsplan för främjande av likabehandling och för förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmen

Du som elev har rätt att känna dig respekterad och trygg i din vardag. En trygg skolmiljö är en förutsättning för att Du ska lära dig och utvecklas. Skolan och fritidshemmet har enligt diskrimineringslagen och skollagen ett ansvar att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. I denna likabehandlingsplan beskriver vi hur det arbetet ser ut. Det är viktigt att Du som elev och Du som vårdnadshavare till barn som går på Röselidsskolan känner till vilka rättigheter och skyldigheter som Du har.

Läs hela planen på Om skolan > Handlingsplaner