Mobilpolicy

Publiceringsdatum : 2019-10-07

På Röselidsskolan råder mobilförbud* för elever under skoltid i skolans lärmiljöer. Telefonerna ska antingen lämnas hemma, låsas in i eget skåp (4-5) eller i särskilt mobilskåp (6-9).

Telefonerna får för elever i åk 6-9 endast användas under pauser i pausmiljön eller utomhus. Detta innebär att det råder mobilförbud för elever i skolans lärmiljöer.
För elever i åk F-5 råder mobilförbud även under pauser.   

Undantag finns för elever som har speciella behov, dessa elever får särskilda mobilkort utfärdat av skolans elevhälsoteam.

* Detta förbud omfattar även alla andra typer av digitala verktyg. De enda digitala verktyg som är tillåtna är de som skolan tillhandahåller.

Läs mer här om syfte och argument.