Röselidsskolans kvalitetsrapport 16-17

Publiceringsdatum : 2017-02-01

Verksamhetsidé – Vision - Målbild

Röselidsskolans vision är – Vår främsta kund är det framtida samhället.

Skolans stora frågor är;
Hur förbereder vi våra elever för den framtid de går till mötes?
Vilka förmågor och kompetenser behöver varje elev behålla, förvärva och utveckla för att förverkliga sina egna mål och drömmar inför den framtid som väntar just den eleven?

Läs hela rapporten här på Röselidsskolans rapporter