Likabehandlingsplan

Publiceringsdatum : 2019-02-04

Ny handlingsplan!

Handlingsplan för främjande av likabehandling och förebyggande
av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmen

Röselidsskolans likabehandlingsplan 2018-2019 finns att läsa om du klickar dig vidare här.