Röselidsskolans likabehandlingsplan

Publiceringsdatum : 2018-03-15

Handlingsplan för 2017-2018

För främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmen
Läsåret 2017-2018

För att läsa likabehandlingsplanen Klicka här