Team Röselid

Publiceringsdatum : 2018-10-29

Protokoll Team Röselid 8/10 2018

Syftet med mötet

Önskemål finns att tydliggöra agendan.

Mötesplatser

Första aktivitet: Café verksamhet för F-3. Vem ansvarar? Vi inväntar återkoppling från Lennart om 9:orna vill anordna igen. Behov finns av vuxennärvaro, men detta bör då även vara skolans pedagoger då det inkluderar arbete på skoltid.

Representanter

Vi valde att ha fasta representanter för tema Röselid. Dessa är. Judith F-3 A

Therese F-3 B, Mattias 4-5, Thomas 6-7, Fredrik 8-9.

Vi i denna grupp ska ta fram en tydlig rollbeskrivning för representanterna.

Exempel är att vara den som samlar in frågor eller information samt informera på t.ex. föräldramöten.

Nästa möte

Kvalitetsrapport; vi önskar att få lite mer guidning i vad vi som rektorerna ansvar vara viktigt att djupdyka i.