Team Röselid

Publiceringsdatum : 2018-01-11

Hej! Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året! Den 23 januari är ni hjärtligt välkomna till terminens första möte med Team Röselid (”nya” namnet för Röselidsskolans enhetsråd) Vi ses kl 18-20 i skolans personalrum. Se nedan anteckningar från föregående möte.

Minnesanteckningar Team Röselid 27/11 2017

Föräldrar: Anders Olsson, Anders Malmqvist, Carolina Aremyr, Fredrik Forsberg, Judit Buchar.

Personal: Lennart Nilsson och Gudrun Lilja Magnusdottir

Föregående mötesprotokoll

Lärmiljö/Pausmiljö Skillnaden studie/pausmiljö, mobiler är inte accepterade i studiemiljön. Lennart berättade om problemet i 8-9:an att få ner dem i pausmiljön och använda mobilerna där. Mobilförbudet i studiemiljön gäller även under pauser för att eleverna skall förstå gränserna så att mobilanvändning inte blir vanlig på passen också.

AO föreslog att föräldrar borde bli kontaktade och säger till dem att komma till skolan och se till att deras barn gör som de blir tillsagda. Föräldrarna var eniga om att det här kunde vara en bra lösning på 8-9:ornas problem. Vi funderade på att bjuda föräldrarna på ett föräldramöte och diskutera och komma överens om att ringa dem och be dem komma och ta den diskussion med sina barn istället för pedagogen.

Ett annat förslag var att vi låter dem överlämna sina mobiler i lådor (mobilhotell) som sedan blir instängda för dagen.

Föräldrarna föreslog också att vi skulle göra en studie och/eller hitta färdiga studier för att visa eleverna hur störande telefonerna är för deras lärande.

Börja det här arbetet redan i trean, förklara för dem redan då vilka regler som gäller när de blir äldre. Håll i och håll ut. Absolut inte backa.

Öppet hus och Fun Day Öppet hus är inbokat 7/12. Öppet hus sköts av pedagogerna och Fun-day av föräldrarna. Förra året var det svårt att få ihop föräldrar för att arrangera Fun-day och hur vi ska tänka inför våren 2018 får avgöras vid mötet i januari. Gudrun presenterade vad 8-9:an har planerat för Öppet Hus, högtalare som eleverna har byggt i ett ämnesövergripande projekt bl.a.  Lennart presenterade lite av vad andra lag gör, 6-7 har dans och språkpresentationer.

9:an kommer också att ha fikaservering för att få in pengar till sin skidresa i vår och de kommer att hålla ett disco för yngre elever.

F-3 fika F-3 fika planeras i vår. Judit åtog sig att kontakta Marie angående det. Judit föreslog att 9:orna bokar en eftermiddag i februari där de kan ha hand om fika i F-3, det kan ge mycket i kassan. Fråga om att samla ihop dem i HKK och att de bakar där.

Vi bollade med förslag på teman, t.ex. Mindset som alla skolorna har jobbat med under terminen. Förslag om föreläsning med föräldrarna.

Kommunikation skol-hem Kommunikation mellan skola och hem och hur den skall vara. Hur skall man kunna möta alla krav/önskemål från föräldrar?

Ett föreslag att ta in en kommunikatör för att underlätta detta för pedagogerna. En person som kan samla in det som föräldrarna ber om och ser till att all information ang. skolan är uppdaterad kontinuerligt. Lennart skall efterfråga punkter från ett möte i F-3 angående detta som Fredrik var på i oktober. Veckobreven är bra men ger kanske inte all information som föräldrar vill ha och det kom ett förslag om att lägga in dem på hemsidan kontinuerligt. Skolan behöver uppdatera och hålla hemsidan aktuell där föräldrar kan på enkelt sätt hitta veckobreven, mötesprotokoll och all annan relevant information. Lennart tar upp det och ser till att det blir gjort. Ett förslag var att på varje AL-möte skall man skicka ett mail till personen som sköter hemsidan med uppdateringar.

Vi diskuterade lite om de nyanlända och hur det har gått med integreringen. Lennart förklarade att det har varit många som har stannat en kort tid så där har det blivit mindre integrering men för dem som stannar kvar försöker vi, så fort det går, se till att de går in i de ordinära arbetspassen.

Judit tog upp frågan om idrotten och hur det fungerar med förste-lärare tjänsten där. Hon har varit sjukskriven och arbetar nu deltjänst (?) men kommer att gå upp i tjänst med våren.

 8-9:an har infört ett extra pass i veckan, puls-pass, som två gymnastikpedagoger håller i och en resurs är med på. Judit undrade hur det går med att utöka möjligheter för rörelse och uteaktiviteter, t.ex. utepingis, bollplank, skateramper (företag som heter Slottsbro) o.s.v. Lennart kollar upp om/hur vi kan/skall investera i nya aktivitetsaker.

Förslag på datum för vt18:

Tisdag 23/1

Onsdag 14/3

Måndag 7/5