Om Röselidsskolan

Livsstilsfrågor, internationella kontakter och hållbarhet i hälsa, ekonomi och miljö genomsyrar all verksamhet och är centrala teman för alla medarbetare.

Röselidsskolan består av två skolenheter; A och B. Marie Sandell är rektor för skolenhet A. Lennart Nilsson är rektor för skolenhet B. Inom skolenheterna tas elevens naturliga språkintresse tillvara i tidiga åldrar. För att skapa förståelse för olika sätt att leva, i Sverige och i världen, får eleverna tidigt erfara världen genom spel och idrott, lek och mat. Vi eftersträvar fysisk aktivitet, en hälsosam livsstil och möjlighet till internationella kontakter. 

Trygghetsgruppen är till för att stödja en trygg skolmiljö.

När skolan/fritidshemmet får en signal om att en elev/ett barn kan ha blivit trakasserad, diskriminerad eller kränkt av en annan elev görs följande:

Klicka här om du vill komma i kontakt med trygghetsgruppen.

 

Två idrottshallar, gym och park

I anslutning till skolan finns två idrottshallar, ett gym och en nyanlagd park. På skolan finns hemkunskapslokaler med demonstrationskök, språklokaler och ett språkcafé. Miljö, klimat och hållbarhet står i fokus när Röselidsskolan byggs. Genom att välja miljömärkt byggmaterial minimeras gifter i miljön. Hållbarhet är ett vägledande ord för Röselidsskolan som startar läsåret 2012/2013.

Samverkan kring profillokaler

De yngsta eleverna kommer att arbeta på sin hemskola. Elever från och med årskurs 4 kommer att ha möjlighet att använda profillokaler i andra skolor för enstaka arbetspass. Elever i årskurs 8 och 9 kommer periodvis vara placerade på en annan skola än den egna för att få tillgång till profillokalerna.

Enhetsråd

Vill du läsa mer om enhetsrådet och minnesanteckningar klicka här

Fakta om Röselidsskolan

  • Start: Läsåret 2012/2013
  • Antal elever: 430
  • Skolenheter:
    A: F-3 A, F-3 B , 4-5 med tillhörande fritidshem Rektor Marie Sandell
    B: 6-7, 8-9 , förberedelseklass och fritidsgård/klubb Rektor Lennart Nilsson
  • Uppvärmning: Fjärrvärme och solpaneler
  • El: Grön el och solceller
  • Bruttototalarea: 5 800 kvadratmeter