Enhetsråd

Här träffas föräldrar, elever och skolpersonal för att diskutera frågor av mer övergripande karaktär.

I Enhetsrådet ingår båda skolenheternas rektorer samt valda representanter från skolenheternas olika arbetsenhetsråd. Det skall finnas representanter för föräldrar, elever, personal samt rektorer.

I fliken TEAM RÖSELID kan du läsa mer om om hur frivilliga föräldrar deltar i skolans utveckling.

Nedan kan du läsa minnesanteckningar från senaste enhetsrådsmötet.