Team Röselid

Team Röselid, vilka är det?

Vi en samling engagerade och frivilliga föräldrar på Röselidskolan som vill delta i skolans utveckling, tillsammans med skolans pedagoger och rektorer

Tillsammans i ett sammanhang där vi gör skillnad

Team Röselid arbetar aktivt för att positivt bidra till skolans utveckling. Enhetsrådet samlar och engagerar föräldrar. I samspel med skolans pedagoger och rektorer bidrar vi till att förbättra våra barns skolsituation.  Det ger oss många möjligheter att sätta oss in i våra barns nutid/framtid och påverka den i rätt riktning.