Sektorsråd

Sektorsrådets syfte är att föräldra- och elevrepresentanter skall få möjlighet till dialog med sektorscheferna.

Sektorsrådet träffas en gång per läsår med representanter från varje enhetsråd och sektorscheferna.