Profil

Livsstilsfrågor, internationella kontakter och hållbarhet i hälsa, ekonomi och miljö genomsyrar skolans verksamhet och är centrala teman för alla medarbetare.

RöselidsskolanElever från och med årskurs 4 kommer att ha möjlighet att använda profillokaler i andra skolor i Gråbo (Ljungsviksskolan och Lekstorpsskolan) för enstaka arbetspass. Elever i årskurs 8 och 9 kommer periodvis vara placerade på en annan skola i Gråbo än den egna för att få tillgång till profillokalerna.

Även miljöprofil

Röselidsskolan är även byggd enligt miljöklass Guld med fjärrvärme och solpaneler för uppvärmning och installerat grön el och solceller på taket.