Skolhälsovård

Skolhälsovårdens huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande och främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar.

Skolsköterskan på Röselidsskolan är gemensam för båda skolenheterna och heter Anette Johansson. Hon har mottagningsdagar tisdag till fredag och träffas säkrast mellan klockan 9.00-14.00. Telefon 0302-52 19 22, 073-688 35 34.

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har journalföringsplikt och tystnadsplikt.

Förebyggande hälsovård

I skolsköterskans arbete ingår bl.a. hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer samt enklare sjukvård. På Röselidsskolan erbjuds barnen två större hälsobesök: ett besök i förskoleklassen (tillsammans med vårdnadshavare) avseende syn, hörsel, längd och vikt, och ett i år 4 avseende syn, längd, vikt och rygg. I år 2 erbjuds ett mellanhälsobesök avseende syn, längd och vikt. Pubertetssamtal hålls med pojkar och flickor i grupper på våren i år 5.

Som förälder/vårdnadshavare är Du alltid välkommen att vända dig till skolsköterskan för samtal/rådfrågning om ditt barns hälsa och utveckling. Samtal hålls med barnen både enskilt och i grupp.

Vaccination

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) erbjuds i år 2 för alla barn födda år 2002 och senare, och för barn födda före år 2002 erbjuds MPR-vaccinationen i år 5. Alla flickor i år 6 erbjuds nu även vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV) med vaccinet Gardasil mot livmoderhalscancer och kondylom. Denna vaccination är uppdelad i tre doser som skall ges inom sex månader. I år 8 erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (DTP) för alla barn födda år 2002 och senare.

Samverkan

Skolsköterskan ingår även i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagog, skolpsykolog och kurator.

Skolläkaren

Skolläkaren på Röselidsskolan heter Katrin Johansson , hon arbetar med frågor som rör barnets tillväxt, utveckling samt skolrelaterade hälsofrågor. Önskar du tid till skolläkaren kontaktar du skolsköterskan, skolläkarmottagning kan erbjudas cirka 3-4 ggr/termin.

Barn i förskola

När det gäller hälsofrågor hos barn i förskoleåldern så ombedes vårdnadshavare kontakta barnets BVC. När skolsköterskan inte är anträffbar hänvisas till Gråbo Vårdcentral, öppet mån-fre 8-17, 0302-52 05 00.