Handlingsplaner

Här har vi samlat skolenheternas handlingsplaner. Dessa dokument styr till delar vårt sätt att arbeta.

Du som elev har rätt att känna dig respekterad och trygg i din vardag. En trygg skolmiljö är en förutsättning för att Du ska lära dig och utvecklas

Skolan och fritidshemmet har enligt diskrimineringslagen och skollagen ett ansvar att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Det är viktigt att Du som elev och Du som vårdnadshavare till barn som går på Röselidsskolan känner till vilka rättigheter och skyldigheter som Du har, samt att Du vet vart du ska vända dig om något händer.

Röselidsskolans Likabehandlingsplan hittar du i menyn.

Light version av likabehandlingsplan

Om något händer

Om du som elev känner dig otrygg eller inte trivs i skolan, vill vi att du berättar det för någon vuxen som du känner förtroende för. Om du ser att någon annan blir orättvist behandlad eller mår dåligt kan du hjälpa till genom att berätta det för en vuxen på skolan. Om du som vårdnadshavare misstänker att ditt barn är utsatt för mobbing, trakasserier eller annan kränkande behandling ska du kontakta ditt barns processledare eller rektor. Om ditt barn utsätter andra eller om du misstänker att ditt barn utsätter andra ska du som förälder genast reda ut situationen med ditt barn. Även i detta fall är det bra att du tar kontakt med ansvarig processledare eller rektor. Ditt ansvar som förälder är att ta klart avstånd från kränkande behandling och tillsammans med skolan ha en positiv inverkan på ditt barn. Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn, lyssnar, stöttar och tar kontakt med skolan om det kan förhindra diskriminering eller annan kränkning.

 

Webbsidor