Krisplan

Krisplan för Röselidsskolan

Krissituation:                    
En händelse inträffar som gör att den normala verksamheten och de resurser som finns inte är tillräckliga för att möta och bemästra situationen.

Katastrofsituation:            
En händelse inträffar som gör att man inte längre kan bedriva sin verksamhet.

 

Röselidsskolans krisgrupp

Lennart Nilsson                  Rektor                                                      073-684 57 24
Marie Sandell                     Rektor                                                      076-129 53 93
Anette Johansson               Skolsköterska                                           073-688 35 34
Nina Svanström                 Kurator                                                     076-170 79 30
Mervi Helles                      Psykolog                                                  070-483 36 43
Louise Zacharoff                Specialpedagog                                        072-560 23 74
Ingela Antfolk                    Assistent                                                  076-129 57 53

Externa kontakter

Frida Emanuelsson           
beredskapssamordnare kontaktperson för POSOM                              0302-52 20 46                   
Mattias Algotsson              Kyrkoherde                                               072-180 91 10
Stöd och omsorg                                                                                  0302-52 14 13

Läs hela krisplanen här.