Krisplan

Krisplan för Röselidsskolan

Krisplan för Röselidsskolan

Krissituation: En händelse inträffar som gör att den normala verksamheten och de resurser som finns inte är tillräckliga för att möta och bemästra situationen.

Katastrofsituation: En händelse inträffar som gör att man inte längre kan bedriva sin verksamhet.

Röselidsskolans krisgrupp

Lennart Nilsson Rektor 073-684 57 24
Marie Sandell Rektor 076-129 53 93
Anette Johansson Skolsköterska 073-688 35 57
Vakant Kurator
Mervi Helles Psykolog 070-483 36 43
Ylva E Lindqvist Specialpedagog 073-684 57 44
Sofia Örni Assistent 076-129 57 53

Externa kontakter


Gunilla Norström Säkerhetssamordnare kontaktperson
för POSOM 073-684 10 29
Mattias Algotsson Kyrkohede 0302-49 61 10
Henrik Larsson Socialtjänsten 0302-52 14 13

Övergripande krisplanering
• Den person som får kännedom om en olycka, dödsfall eller annan krishändelse kontaktar rektor som sammankallar krisgruppen.
• Rektor meddelar skolans personal genom att starta telefonkedjan.
• Rektor meddelar var man träffas för att få information samt hjälp och stöd.
• Rektor är informationsansvarig och lämnar saklig information till elever och personal.
• Rektor ansvarar för ev mediakontakter
• En telefon reserveras för inkommande samtal
• En bemannad krisexpedition organiseras
• Krislåda med ljusstakar, ljus, duk, minnesbok, vas och fotoram ska finnas på rektorsexpeditionen

Läs hela krisplanen här.