Likabehandlingsplan

Handlingsplan för främjande av likabehandling och för förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmen

Likabehandlingsplan 2018-2019 finns att läsa nedan!