Administration och övrig personal

"Fixarna"

Från vänster!

  • Ingela Antfolk administratör 0302-52 17 76, 0761-29 57 53
  • Elisabeth Arvidsson, resurs lärare
  • Monika Fitz, lärare
  • Caroline Jönehall, skolbibliotekarie
  • Dan Hallqvist, vaktmästare 0302-52 19 16
  • Michael Oscarsson, IT-ansvarig 0703-04 13 42
  • Cecilia Boberg, skolvärdinna 0302-52 17 50, sms 0722-40 34 14
  • Torbjörn Silvdal, resurs vaktmästeri