Arbetslag F-3b

Här hittar du oss på F-3b och fritidshem.

Telefon 0302-52 19 26, 073-684 44 39

Bloggen

http://roselidf3b.wordpress.com vilande just nu!

  • Anette Ståhl, arbetslagsledare, förskollärare
  • Birgitta Ljunggren, arbetslagsledare, lärare matematik, no
  • Hélen Norberg fritidsledare
  • Anna Lebram, lärare
  • Latifa Pettersson, lärare
  • Petra Lind Vartianien, lärare
  • Jasminca Husic resurs fritids
  • Eva-lotta Karlsson, fritidspedagog
  • Kathe Carlsson resurs F-3 A+B

 

Läs mer om ämnena:

Samhällsorienterande ämnen (SO) är ett samlingsbegrepp för ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Naturorienterande ämnen (NO), även kallat naturvetenskapliga ämnen (NV), är ett samlingsbegrepp för ämnena biologi, kemi och fysik i grundskolan