Förberedelseklass

Välkommen till förberedelseklassen!

  • Monica Fitz lärare SvA
  • Camilla Sjöstedt lärare SvA
  • Omar Shelbayeh handledare arabiska 
  • Nazim Ahmad Wali handledare dari