Förberedelseklass

Välkommen till förberedelseklassen!

  • Monica Fitz lärare Svenska A
  • Omar Shelbayeh handledare arabiska 
  • Nazim Ahmad Wali handledare dari