Våra bloggar

Här hittar du alla skolans bloggar och kan följa elevernas arbete och få information.

Våra bloggar

Vi använder skolbloggar för att visa vad som händer i arbetslagen och för att sprida information.

Hem och konsumentkunskap
hkkroselid.blogspot.com

Arbetslag F-3A
http://arbetslagf3a.wordpress.com/

Arbetslag F-3B
http://roselidf3b.wordpress.com/

Arbetslag 4-7A
http://roselid47a.wordpress.com

Arbetslag 4-7B
http://roselid47b.wordpress.com/    

Arbetslag 8-9
http://roselid89.wordpress.com/