Trivselledare

Trivselprogrammet har haft utbildningsdag för eleverna som ska vara trivselledare.

Starkare gemenskap, mer fysiska aktiviteter och mindre konflikter, det är målet med att Gråbo nya skolor är med i Trivselprogrammet.

Genom att utbilda elever till så kallade trivselledare ska leken återigen få ta plats på skolgårdarna. Konceptet kommer från Norge där Trivselprogrammet finns på omkring 800 skolor.

I onsdags deltog nära 100 elever från Röselidsskolan, Ljungviksskolan och Lekstorpsskolan i en utbildning för blivande trivselledare. Eleverna fick lära sig en mängd nya lekar, danser och aktiviteter, men också hur man är en god ledare.

Läs mer här om Trivselledarprogrammet