Biblioteket

Caroline Jönehall jobbar som skolbibliotekarie.

Skolbibliotekarie Caroline JönehallSkolbibliotekarie Caroline Jönehall Foto av: Caroline Jönehall

 Det är här alla skolans elever lånar fack- och skönlitteratur på sitt Folkbibliotekslånekort för att ha till läsestunderna på skolan. Inte minst utifrån hur skönlitterär läsning hjälper till att utveckla elevernas läsförmåga och läsförståelse.

Men även för att den skönlitterära läsningen öppnar för förståelse av olika livssituationer, samt utvecklar ordförrådet och främjar på så vis tillgodogörandet av mer avancerade texter, och är därför viktig på ett djupare plan.

Jag som arbetar i heter Caroline Jönehall och jag har läst Biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. I mitt arbete försöker jag tillsammans med skolans lärare och utifrån skolans övergripande mål, sammanlänka forskning kring skolbibliotek tillsammans med välbeprövade klassiska biblioteksaktiviteter i den verksamhet som bedrivs i skolbiblioteksverksamheten för skolans elever.

Några exempel härom är den klassiska sagostunden liksom boktips och boksamtal, men även biblioteksvisning så att eleverna ska känna sig trygga och kunniga i biblioteksmiljöer.

Eftersom vi lever i ett informationssamhälle så undervisar jag eleverna i värdet av att granska all information källkritiskt och ger samtidigt lite tips om hur man kan jämföra olika informationskällor för att eleverna ska känna sig mer säkra när de till exempel använder internet.

Det är också hos mig de elever med rätt till inläsningstjänsten Legimus får ett konto och man kan både som förälder eller elev alltid komma till mig och få svar på frågor eller andra undringar kring Legimus.

Biblioteket ligger centralt i skolan på bottenvåningen, bredvid skolmatsalen, och föräldrar och anhöriga är hjärtligt välkomna in och hälsa på för att se hur vi har det här!

Caroline Jönehall i skolbiblioteket