Studie- och Yrkesvägledning

Jag som är Studie- och Yrkesvägledare heter Janne Björkqvist och arbetar på Gråboskolorna.

Studie- och Yrkesvägledning finns på följande dagar på respektive skola.

  • Lekstorpsskolan, måndagar
  • Ljungviksskolan, tisdagar och onsdagar
  • Röselidsskolan, torsdagar och fredagar

Studie- och Yrkesvägledare Janne Björkqvist
Tel. 0302-521310 / 0736-604703
E-mail. jan.bjorkqvist@lerum.se

Vad är Studie- och Yrkesvägledning?

Studie- och Yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det kan gälla prao, undervisning som handlar om yrkes- och arbetsliv, studiebesök, yrkesrepresentanter som besöker skolan, yrkesmässa samt utbildningsinformation.

Vägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som Studie- och Yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt eller i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Vägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar, samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och genomföra sina beslut.

Bra hemsidor: