Elevhälsoteam

Vi främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsoteamet är gemensamt för båda skolenheterna.

Rektor
Skolenhet A

 

Marie Sandell

0302-52 17 65,
0761-29 53 93

Rektor
Skolenhet B

 

Lennart Nilsson

0302 - 52 17 55

Skolsköterska

 

Anette Johansson

0302-52 19 22, 0736-88 35 34

Skolpsykolog

 

Mervi Helles

0302-52 14 05, : sms736-88 35 53

Kurator

 

Nina Svanström

0302-52 13 17, 0736-33 05 85

TF Specialpedagog

 

Louise Zackaroff

 

Speciallärare

 

Veronica Lycke

0727-04 98 08

Speciallärare

 

Jenny Engdal

0736-84 57 09

Elevhälsopedagog

 

Mattias Jonsson

0739-43 00 71

Skolläkare

 

Katrin Johansson

tidsbest. hos skolsköterska