Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen är gemensam för båda skolenheterna och är till för att stödja en trygg skolmiljö.

 

När skolan/fritidshemmet får en signal om att en elev/ett barn kan ha blivit trakasserad, diskriminerad eller kränkt av en annan elev görs följande:

Blir du själv utsatt, eller om du ser någon annan som far illa uppmanar vi dig göra på följande sätt.

  1. Berätta för din processledare eller någon annan vuxen i ditt arbetslag. Den vuxne pratar sedan med alla berörda elever. Vårdnadshavarna informeras skyndsamt om vad som hänt. Processledaren följer upp efter några dagar för att se att kränkningarna upphört.

  2. Om kränkningarna inte upphör kopplas trygghetsgruppen in och rektor informeras om vad som hänt. Vårdnadshavare informeras om att trygghetsgruppen kopplats in och kallas eventuellt till ett möte. En representant från trygghetsgruppen har nya samtal med alla inblandade elever. Sedan utarbetas en plan för hur kränkningarna ska upphöra tillsammans med de inblandade eleverna och arbetslaget. Planen följs upp av trygghetsgruppen efter en vecka.

  3. Fortsätter kränkningarna efter detta, beslutar rektor om vilka åtgärder som behövs för att få kränkningarna att upphöra.

Vi som är med i trygghetsgruppen: 

 

Cecilia Boberg, skolvärdinna, telefon 0302-52 17 50

Mattias Jonsson, elevhälsopedagog, telefon 0739-43 00 71

Nina Widegren Svanström, kurator, telefon 0736-330585

Mathilda Johansson, arbetslag  f-3A

Annette Ståhl, arbetslag f-3B

Camilla Sjöstedt, arbetslag 4-5

Danyael Nilsson arbetslag 6-7,

Filip Nöjd, arbetslag 8-9