Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen är gemensam för båda skolenheterna.

Trygghetsgruppen är till för att stödja en trygg skolmiljö.

När skolan/fritidshemmet får en signal om att en elev/ett barn kan ha blivit trakasserad, diskriminerad eller kränkt av en annan elev görs följande:

Här kan du läsa utdrag ur Likabehandlingsplanen sidorna 14-16

Vi som är med i trygghetsgruppen:

Skolvärdinna Cecilia

 

 

 

 

 

Cecilia Boberg, skolvärdinna, telefon 0302-52 17 50

 

Hälsocoach Mattias

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson, elevhälsopedagog, telefon 0739-43 00 71

 

Karin Andersson, arbetslag  f-3A

Anette Ståhl, arbetslag f-3B

Isabel Lundström arbetslag 6-7

Filip Nöjd, arbetslag 4-5

Johan Bengtsson, arbetslag 8-9

Nina Widegren Svanström, kurator