Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rydsbergsskolans framsida Rydsbergsskolan

Rydsbergsskolan är framtidens skola med visionen: "Vi fyller hjärna hjärtat med trygghet, självkänsla och framtidstro".

Hos oss går cirka 445 elever varav cirka 420 i grundskolans årskurs 6-9 och cirka 25 i särskolan årskurs 6-9. Vår gemensamma strävan är att förbereda våra elever för framtidens samhälle. Viktiga och användbara kunskaper i kombination med entreprenöriella kompetenser bildar en helhet som ger våra elever goda förutsättningar att klara framtidens utmaningar. Under parollen Rydsbergsskolan i Rörelse (RiR) så arbetar vi med Puls för lärande sedan våren 2015. Det innebär att våra elever i årskurs 6-9 har fysisk aktivitet under fyra dagar i veckan i form av Idrott & hälsa eller pulspass. Vi har också rörelseråd för eleverna och vi sitter aldrig still mer än 50 min.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
 1. Synpunkter och klagomål -Rydsberg

  Här kan du lämna synpunkter och klagomål på vår verksamhet. Enligt skollagen ska kommunen vidta åtgärder om det framkommer att det finns brister i verksamheten. Det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ansvarig Rektor/förskolechef beslutar om sin enhets inre organisation och är ansvarig för verksamhetens pedagogiska arbete. Rektor/förskolechef…

 2. Om skolan

  Hos oss går cirka 445 elever varav cirka 420 i grundskolans årskurs 6-9 och cirka 25 i särskolan årskurs 6-9. Både grundskolan och grundsärskolan arbetar med en organisation och med ett arbetssätt som bygger på följande grundidéer: All undervisning skall bygga på förhållningssättet Entreprenöriellt lärande. Vi arbetar med målstyrd undervisning, formativ bedömning, bedömningsmatriser och lokala…

 3. Gruppbild på all personal på Rydsbergsskolan

  Vår personal

  För att komma i kontakt med skolans personal - se i vänstermenyn.