Framtidens skola

Hos oss går cirka 410 elever varav cirka 385 i grundskolans år 6-9 och cirka 25 i särskolan år 6-9.

Både grundskolan och grundsärskolan arbetar sedan läsåret 2010/2011 med en organisation och med ett arbetssätt som bygger på följande grundidéer:

  • All undervisning skall bygga på förhållningssättet "Entreprenöriellt lärande".
  • Vi arbetar med målstyrd undervisning, formativ bedömning, bedömningsmatriser, lokala pedagogiska planeringar, och en utvecklad användning av IUP.
  • Elevernas veckoschema består av "arbetstid" i längre block istället för lektioner.
  • Mentorsrollen har utvecklats. Varje elevs mentor skall ha full insyn i sina elevers kunskapsutveckling i alla ämnen och hur de utvecklas i stort och utifrån detta arbeta kontinuerligt med att stödja elevernas utveckling.
  • Arbetslagen i grundskolan har ansvar för ca 90- 100 elever i årskurs 6 till 9. I särskolan består arbetslagen av ca 15 elever i årskurs  6-9. Gruppsammansättningarna skall sedan vara flexibla och anpassas till att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

 

Puls Foto av: Åsa Thulin

 

 

 

 

 Eleverna Arvid Björnsson och Ebba Danielsson Eineskog hoppar över en bom.

 

 

 

Foto av: Adam Ihse 

 

Puls för lärande

På Rydsbergsskolan arbetar vi med Puls för lärande sedan våren 2015. Det innebär att våra elever i årskurs 6-9 har en fysiskt aktivitet under fyra dagar i veckan i form av Idrott & hälsa eller pulsträning. 

Under pulsträningen använder våra elever pulsband och aktiverar sig under 20 minuter i pulszonen 65-75% av maxpuls. Forskning har visat att detta stimulerar hjärnan. Minnesfunktionen ökar med 20%, det blir lättare att koncentrera sig och att bilda ny kunskap efter ett pulspass. Vi ser också att det leder till förbättrade skolresultat.  

Pulsträning bidrar, förutom goda studieresultat, även till en god hälsa. Mer rörelse gör oss piggare, friskare och gladare. Puls för lärande är ett viktigt steg i arbetet med att skapa den allra bästa skolan för våra elever

Vi får många förfrågningar om studiebesök och om vi kan komma på besök till andra skolor och berätta om vårt arbete och effekterna av pulsträning. Är ni intresserade så kontakta rektor Emil Beckman emil.beckman@lerum.se 0302-521309.

 

Göteborgs-Posten intervjuade Magnus Sundell, läs artikel här.

http://www.lerumstidning.se/2015/06/elever-lar-sig-battre-efter-traning/

http://www.lerumstidning.se/2016/12/traningen-som-ger-eleverna-battre-betygpuls-for-larande/

http://www.gp.se/nyheter/västsverige/elever-höjer-pulsen-för-ett-bättre-lärande-1.3970565

https://www.aktivskola.org/respons/respons-nr-012017/  (sid 26-27)

http://www.lerumstidning.se/2017/04/skolan-som-blivit-forebild-med-satsning-pa-halsapuls-for-larande/

http://www.eeulerum.com/blogg/puls-for-larande