Framtidens skola

Hos oss går cirka 370 elever varav cirka 340 i grundskolans år 6-9 och cirka 30 i särskolan år 6-9.

Både grundskolan och grundsärskolan arbetar sedan läsåret 2010/2011 med en organisation och med ett arbetssätt som bygger på följande grundidéer:

  • All undervisning skall bygga på förhållningssättet "Entreprenöriellt lärande".
  • Vi arbetar med målstyrd undervisning, formativ bedömning, bedömningsmatriser, lokala pedagogiska planeringar och en utvecklad användning av IUP.
  • Elevernas veckoschema består av "arbetstid" i längre block istället för lektioner.
  • Mentorsrollen har utvecklats. Varje elevs mentor skall ha full insyn i sina elevers kunskapsutveckling i alla ämnen och hur de utvecklas i stort och utifrån detta arbeta kontinuerligt med att stödja elevernas utveckling.
  • Arbetslagen i grundskolan har ansvar för ca 80 - 90 elever i årskurs 6 till 9. I särskolan består arbetslagen ca 15 elever i årskurs  6-9. Gruppsammansättningarna skall sedan vara flexibla och anpassas till att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.