Ansvarfördelning skolledningen

På Rydsbergsskolan arbetar två rektorer: Niss-Kerstin Hallgren är rektor för grundsärskolan och grundskolan och Emil Beckman är rektor för grundskolan.

Rydsbergsskolan består av tre skolenheter; Rydsbergsskolans grundskola norra och södra och Rydsbergsskolans grundsärskola.

Grundskola och grundsärskola

Respektive rektor ansvarar för alla ärenden som rör "sina" elevers skolgång och är pedagogiskt och organisatoriskt ansvarig för sin skolenhet.

Kontakta oss

Ni som är föräldrar och elever ska, i första hand, vända er till ert/era barns skolenhets rektor. Se under Kontakt överst på sidan.