Ansvarsfördelning skolledningen

På Rydsbergsskolan arbetar tre rektorer: Niss Kerstin Hallgren är rektor för grundsärskolan, Emil Beckman är rektor för grundskolan norra och Peder Westman är rektor för grundskolan södra.

Rydsbergsskolan består av tre skolenheter; Rydsbergsskolans grundskola norra och södra och Rydsbergsskolans grundsärskola.

Grundskola och grundsärskola

Respektive rektor ansvarar för alla ärenden som rör "sina" elevers skolgång och är pedagogiskt och organisatoriskt ansvarig för sin skolenhet.

Kontakta oss

Ni som är föräldrar och elever ska, i första hand, vända er till ert/era barns skolenhets rektor. Se under Kontakt överst på sidan.