Arbetssätt och inflytande

Skolan är en viktig del i vårt demokratiska samhälle som aktivt och kontinuerligt ska arbeta med frågor om likabehandling och värdegrund.

Arbetssättet på våra skolenheter bygger på elevernas inflytande och delaktighet. Att få inflytande över sitt eget skolarbete och att få möjlighet att låta sina egna intressen få genomslag i det man arbetar med i skolan är en viktig grundförutsättning i ett arbetssätt som bygger på entreprenöriellt lärande.

Alla elever ska vara i centrum för sitt eget lärande och ges möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling.