Enhetsråd

I enhetsrådet ingår båda skolenheternas rektorer, representanter för personalen och en föräldra- och en elevrepresentant från skolenheternas olika arbetsenhetsråd.

Enhetsrådets syfte är att i dialog och samråd hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas.

Se protokoll, som pdf-filer, nederst på sidan.